Thông báo nghỉ tết Đinh Dậu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN                    CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             VIỆT NAM - HUNGARI                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                          ***

         Số: 106/VH-VP                                                                                   Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017

                                                          THÔNG BÁO

                                         Về việc nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017

 

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị

 

    Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, Công ty thông báo thời gian làm việc và nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

1. Thứ 3 ngày 24/01/2017 toàn Công ty làm việc bình thường, từ 15h00 các đơn vị tiến hành tổng vệ sinh tại các đơn vị theo sơ đồ 5S

2. Công ty nghỉ Tết từ ngày 25/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 ( tức ngày 28 Tết đến hết ngày mồng 5 Tết). Những bộ phận làm nhiệm vụ theo yêu cầu của Công ty sẽ có thông báo riêng (nếu phát sinh).

3. Thời gian khai xuân mở máy, bán hàng

- 8 giờ 30' ngày 31/01/2017 ( tức ngày mồng 4 Têt) mở máy và bán hàng. (Các đơn vị lập danh sách gửi về Văn phòng Công ty trước 19h ngày 21/01/2017)

- 9 giờ 00' ngày 02/02/2017 ( tức ngày mồng 6 Tết) toàn thể CBCNV có mặt tại Hội trường Công ty để Tổng Giám đốc chúc tết.

4. các đơn vị liên quan thực hiện công việc theo quy định

Thiết kế bởi Aptech
 8 Đang online  4.004.245 Tổng lượt xem trang