HEM SERVICE - HÀNG VỀ ĐẦU XUÂN NĂM MỚI

HÀNG VỀ ĐẦU XUÂN NĂM MỚI
Tổng công suất sửa chữa, bảo dưỡng lên đến 30MW các loại động cơ (AC&DC)
- Khách hàng ngành Xi măng, Thép, Thủy lợi.
----------------------------------------------------------------------
- CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
- 

Thiết kế bởi Aptech
 2 Đang online  3.736.405 Tổng lượt xem trang