Điều Khiển motor Điện Nhiều Pha Mắc Nối Tiếp Dựa Trên Lý Thuyết Generalizedvectorial Formalism

Bộ truyền động nhiều pha (hơn 3) đang dần được áp dụng trong nhiều ứng dụng đặc biệt dẫn đến sự cần thiết trong việc phát triển các giải thuật điều khiển của các bộ truyền động này. Bài báo này trình bày lý thuyết “Generalized Vectorial Formalism” để điều khiển hai  motor - động cơ điện đồng bộ nhiều pha mắc nối tiếp. Hai motor đồng bộ được cung cấp bằng một bộ biến tần trong đó số nhánh của bộ biến tần này bằng với số pha của mỗi động cơ. Theo lý thuyết “Generalized Vectorial Formalism”, một máy điện nhiều pha tương ứng, bằng mô hình toán học, với một vài máy điện ảo (hai pha và một pha). Số lượng máy điện ảo phụ thuộc số pha và cách đấu dây giữa các pha của máy điện nhiều pha. Dựa trên lý thuyết này, một giải thuật đã được đề ra để điều khiển một cách hoàn toàn độc lập (vận tốc và moment xoắn) hai động cơ đồng bộ nhiều pha mắc nối tiếp với duy nhất một bộ biến tần. Kết quả thực nghiệm với hai máy điện 5 pha cho thấy sự đúng đắn của giải pháp điều khiển này.

Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari giới thiệu toàn văn tạp chí tại đây

Eric Semail, Ngac Ky Nguyen, Xavier Kestelyn, Tiago Dos Santos Moraes

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128 

Thiết kế bởi Aptech-IT
 339 Đang online  2.967.557 Tổng lượt xem trang