Thông báo mời họp Đại hội cổ công thường niên 2017 - Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM)

HĐQT Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00' thứ năm ngày 23/3/2017, Tại Hội trường Công ty, tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội (tổ 53 cũ).

Điện thoại: (+84) 4 3882 3256 - 4 3882 32298- Fax: (+84) 4 3882 3291

 

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn bộ tài liệu Đại hội

Thiết kế bởi Aptech
 10 Đang online  4.004.232 Tổng lượt xem trang