Quyết định V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quảng trị Công ty - VIHEM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari; Căn cứ Nghị quyết số 336/VH-HĐQT, ngày 12/11/2014 của HĐQT Công ty, V/v Miễn nhiệm chứ danh thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc Công ty; Xét đơn từ nhiệm của ông Lê Khắc Tuấn ngày 4/11/2014,

 

Thiết kế bởi Aptech
 4 Đang online  3.834.576 Tổng lượt xem trang