Đại hội cổ đông bất thường VIHEM năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

  • Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
  • Mã chứng khoán: DVH
  • Mã số thuế: 0100101925
  • Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và Tài liệu kèm theo

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn bộ Biên bản và nghị quyết cổ đông VIHEM ngày 8/10/2018

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn bộ tài liệu họp cổ đông

Thiết kế bởi Aptech
 11 Đang online  3.714.910 Tổng lượt xem trang