Công bố thông tin, lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2014 - VIHEM

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã ký Hợp đồng số 206-14/HĐ-TC/II-VAE ngày 8/12/2014 với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn văn thông tin  

Công ty VIHEM  - Mã chứng khoán DVH, có trụ sở chính tại Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

 Điện thoại: 04 38823292 - Fax: 04 38823291

Người thực hiện công bố tin: Ngôn Thế Giang

Nội dung:

Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã ký Hợp đồng số 206-14/HĐ-TC/II-VAE ngày 8/12/2014 với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam

(Địa chỉ: tầng 11, toàn nhà Sông Đà, đường Cầu Giấy,Phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)

để thự hiện kiểm toán Báo cáo Ttài chính cho năm 2014.

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn văn thông tin

 

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.718.863 Tổng lượt xem trang