Công bố thông tin Bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo Công ty VIHEM 2017

Công ty Cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 

Mã chứng khoán: DVH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 38823292      -    Fax: 04 38823291

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thế Giang.

Nội dung thông tin công bố: ( Nhấn vào đây để download hoặc xem toàn văn Thông tin)

Các Quyết định của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành cụ thể:

STT

Họ tên

Chức vụ

Số quyết định

Ghi chú

1

Bùi Quốc Bảo

Tổng giám đốc

488/VH-ĐQT ngày 28/3/2017

Bổ nhiệm lại

2

Trần Quang Tâm

Phó Tổng Giám đốc

451/VH-ĐQT ngày 28/3/2017

Bổ nhiệm lại

3

Đỗ Văn Chính

Phó Tổng Giám đốc

455/VH-ĐQT ngày 28/3/2017

Bổ nhiệm lại

4

Lê Huy

Phó Tổng Giám đốc

450/VH-ĐQT ngày 28/3/2017

Bổ nhiệm mới

5

Ngô Thế Giang

Kế toán trưởng

456/VH-ĐQT ngày 28/3/2017

Bổ nhiệm lại

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ( mục quan hệ cổ đông vào ngày 28/3/2017)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ TIN

Ngô Thế Giang

( Nhấn vào đây để download hoặc xem toàn văn Thông tin)

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Thành lập và phát triển các ngành nghề kinh doanh chính sau:

- Thiết kế, chế tạo động cơ điện, máy phát điện các loại;

- Sản xuất, sửa chữa, bán buôn, bán lẻ các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật điện, cơ khí dùng trong công nghiệp và dân dụng;

- Thi công, lắp đặt các công trình thiết bị điện thế đến 35kV;

- Buôn bán vật tư, thiết bị, phụ tùng thiết bị kỹ thuật điện, cơ kim khí và chuyển giao công nghệ chế tạo máy điện

- Kinh  doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  4.004.253 Tổng lượt xem trang