Notice: Undefined index: SUM(hits) in /home/vihemcongt/domains/vihem.com.vn/public_html/apt-home/model/module/visitor_counter.php on line 23 Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari công bố thông tin kết quả Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Mã chứng khoán : DVH

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

http://www.vihem.com.vn/dai-hoi-co-dong-bat-thuong-vihem-nam-2018.html

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.715.933 Tổng lượt xem trang