Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Thành lập và phát triển trên nền các ngành nghề kinh doanh chính sau:

- Thiết kế, chế tạo động cơ điện, máy phát điện các loại;

- Sản xuất, sửa chữa, bán buôn, bán lẻ các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật điện, cơ khí dùng trong công nghiệp và dân dụng;

- Thi công, lắp đặt các công trình thiết bị điện thế đến 35kV;

- Buôn bán vật tư, thiết bị, phụ tùng thiết bị kỹ thuật điện, cơ kim khí và chuyển giao công nghệ chế tạo máy điện

- Kinh  doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Nhấn vào đây để download toàn bộ văn bản

Vietnam - Hungary Electric Machine Manufacturing Joint Stock Company

Establishment and development on the following main business lines:

- Design and manufacture of electric motors, generators;

- Manufacturing, repairing, wholesaling and retailing electrical machinery and equipment, mechanical engineering for industrial and civil purposes;

- Execution, installation of the equipment voltage up to 35kV;

- Trading materials, equipment and spare parts for electrical engineering, metalworking and technology transfer.

- Doing other business in accordance with the law.

Click here to download the full text

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.736.308 Tổng lượt xem trang