Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ công và tài liệu năm 2018

HĐQT Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam - Hungari trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30' thứ năm ngày 19/4/2018, Tại Hội trường Công ty, tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội .

Điện thoại: (+84) 24 3882 3256 - 24 3882 32298- Fax: (+84)2 4 3882 3291

 

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn bộ tài liệu Đại hội

và một số tài liệu Đại hội cổ đông thường niên VIHEM được bổ xung tại đây!

 

Thiết kế bởi Aptech
 3 Đang online  3.715.731 Tổng lượt xem trang