Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và Tài liệu kèm theo

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARI

  • Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
  • Mã chứng khoán: DVH
  • Mã số thuế: 0100101925
  • Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và Tài liệu kèm theo

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn bộ tài liệu 

Thiết kế bởi Aptech
 10 Đang online  2.739.831 Tổng lượt xem trang