Nghị quyết - Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM) 2017

Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM), Địa chỉ: tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Mã chứng khoán: DVH. QUYẾT NGHỊ

Thông qua việc bổ nhiệm Ban điều hành của Công ty như sau:

- Ông Bùi Quốc Bảo: Chức vụ Tổng Giám đốc (bổ nhiệm lại);

- Ông Trần Quang Tâm: Chức vụ Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm lại);

- Ông Đỗ Văn Chính: Chức vụ Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm lại);

- Ông Lê Huy:  Chức vụ Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm mới);

- Ông Ngô Thế Giang: Chức vụ Kế toán trưởng (bổ nhiệm lại);

(Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn văn Nghị quyết VIHEM 2107)

Thiết kế bởi Aptech
 11 Đang online  3.834.545 Tổng lượt xem trang