Điều lệ Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM)

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI.

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010,…

Để xem và download toàn bộ nội dung của bản điều lệ nhấn vào đây

 

Thiết kế bởi Aptech
 12 Đang online  4.004.208 Tổng lượt xem trang