Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ( toàn văn)

Hôm nay 19/4/2018, Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán :DVH,

Nhấn vào đây để xem hoặc downloads toàn văn biên bản Đại hội đồng cồ đông thường niên Năm 2018 + Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

 

hình ảnh trình bày thêm trên tin tức http://vihem.com.vn/tintuc/DaihoiCodong

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.595 Tổng lượt xem trang