Kế hoạch mua bán vật tư, hàng hóa, dịch vụ, phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh 2018

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ( VIHEM) thông qua kế hoạch giao dịch mua bán ký kế giữa VIHEM với Tổng công ty CP thiết bị điện Việt Nam (GELEX),giữa VIHEM với các đơn vị thành viên trong tập đoàn GELEX, giữa VIHEM với các công ty có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành của VIHEM mà giao dịch có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VIHEM.

Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari chỉ đạo triển khai

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.579 Tổng lượt xem trang