Notice: Undefined index: SUM(hits) in /home/vihemcongt/domains/vihem.com.vn/public_html/apt-home/model/module/visitor_counter.php on line 23 Điều lệ Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Điều lệ Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆT NAM – HUNGARI.

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung ngày 24/11/2010,…

 

 

Để xem và download toàn bộ nội dung của bản điều lệ nhấn vào đây

Thiết kế bởi Aptech
 6 Đang online  2.791.766 Tổng lượt xem trang