Công bố thông tin thay đổi đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần VIHEM

Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Mã chứng khoán: DVH

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

công bố thông tin thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi vốn từ 43.500.000.000đ  lên thành 110.000.000.000đ

Nhấn vào đây để xem Công bố thông tin và vào đây xem toàn bộ văn bản

Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  3.733.957 Tổng lượt xem trang