Báo cáo tài chính đã được kiểm toán VIHEM 2015

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán :DVH, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 nhấn vào đây để xem

 

Để xem hoặc download toàn văn bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty VIHEM hãy nhấn vào đây để xem

Thiết kế bởi Aptech
 11 Đang online  3.494.238 Tổng lượt xem trang