Báo cái tài chính Quý I năm 2018 - VIHEM

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán :DVH, Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 nhấn vào đây để xem

 

Để xem hoặc download toàn văn bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty VIHEM hãy nhấn vào đây để xem

https://drive.google.com/file/d/1FrGAbjnPJ1p9ufFQEbPpov5oXIvwnbNB/view?usp=sharing

Thiết kế bởi Aptech
 15 Đang online  2.752.243 Tổng lượt xem trang