Báo cáo quyết toán Quý II năm 2016 - VIHEM

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM).

Địa chỉ: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Vốn điều lệ 43.500.000.000VNĐ.

Mã chứng khoán: DVH 

Báo cáo quyết toán Quý II năm 2016

Nhấn vào đây để download  toàn bộ văn bản báo cáo

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  2.734.794 Tổng lượt xem trang