Notice: Undefined index: SUM(hits) in /home/vihemcongt/domains/vihem.com.vn/public_html/apt-home/model/module/visitor_counter.php on line 23 Công bố tin Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty VIHEM 2018

Công bố tin Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty VIHEM 2018

Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari. Mã chứng khoán DVH, công bố tin: HĐQT Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ra quyết định số 21/VH-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty có thời hạn với Ông Ngô Thế Giang - Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính Công ty. Ông Ngô Thế Giang có hiệu lực từ ngày ký 12/4/2018. Người công bố thông tin NGÔ THẾ GIANG

Nấn vào đây để xem hoặc download toàn văn bản

Thiết kế bởi Aptech
 6 Đang online  2.958.735 Tổng lượt xem trang