Báo cáo tình hình quản trị Công ty VIHEM năm 2014

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội - Điện thoại: 04 38823256 - Fax: 04 38823291 - Email: vihem@vihem.com.vn.

Vốn điều lệ: 43.500.000.000VND - Mã chứng khoán: DVH 

  

Thiết kế bởi Aptech
 8 Đang online  3.733.989 Tổng lượt xem trang