Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính VIHEM tóm tắt năm 2012

Báo cáo tài chính VIHEM tóm tắt năm 2012

Nhấn vào bản BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIHEM TÓM TẮT để xem và download Tiền và các khoản tương đương tiền            6.348.613.233     10.685.562.170 L..
Công bố báo cáo tài chính công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. 2012 (VIHEM)

Công bố báo cáo tài chính công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. 2012 (VIHEM)

Qua 1 năm lao động và sản xuất, chế tạo và sửa chữa các thiết bị điện, máy điện, động cơ điện, quạt công nghiệp, máy phát điện cùng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác, công ty đã hoàn thành và phát triển trong khá nhiều lĩnh vực,để đạt được tổng kết cuối năm và đưa ra báo cáo sau:Báo cáo tài c..
Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy  định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệTổchức và hoạt  động của công ty, Nghị quyết  Đại hội  đồng cổ  đông thường niên năm 2012 trong việc quản lý, điều hành toàn bộhoạt động kinh doanh của c..
Chúc mừng đại hội cổ đông công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 2008

Chúc mừng đại hội cổ đông công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 2008

Đại hội cổ công được tổ chức vào ngày 22 tháng 03 năm 2008 tại hội trường công ty VIHEM đã thành công tốt đẹp. Một số nghị quyết thông qua và tán thành ..
Thông báo về nghị quyết đại hội cổ đông công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. Năm 2008.

Thông báo về nghị quyết đại hội cổ đông công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. Năm 2008.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari được khai mạc hồi 8 giờ ngày 22/3/2008  CÔNG TY CỔ PHẦN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN VIỆTNAM-HUNGARI       Độc..
Hiển thị 121 đến 126 trong 126 (7 Trang)
Thiết kế bởi Aptech-IT
 11 Đang online  1.229.177 Tổng lượt xem trang