HEM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HEM TỔ CHỨC THÀNH CÔNG

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Sáng ngày 23 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2020. Tham dự hội nghị có thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Công đoàn cùng 72 đại biểu đại diễn cho hơn 300 nhân viên Công ty.

1.jpg

Tại Hội nghị, ông Bùi Quang Vinh,  Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc HEM đã thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.

2.jpg

Ông Bùi Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc HEM phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, HEM nhận sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo Máy điện Việt Nam – Hungari theo chủ trương của Tổng Công ty nên có điều kiện nâng cao hiệu quả kinh tế, tập trung nguồn lực cho sản xuất động cơ điện quy mô lớn, nâng cao chất lượng, cải tiến sản phẩm, công tác bán hàng đã triệt tiêu cạnh tranh nội bộ lâu nay tồn tại giữa hai đơn vị.

Hội đồng quản trị Công ty định hướng chiến lược phát triển cụ thể, chỉ đạo sát sao. Theo đó, việc tái cấu trúc Công ty nhanh chóng được hoàn tất, ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự và các ngành hàng sản xuất. Tạo tiền đề cho sự phát triển lâu dài của HEM.

      Hội nghị đã được lắng nghe bà Mai Thị Tố Loan, Chủ tịch Công đoàn HEM trình bày báo cáo thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và việc Công đoàn tham gia xây dựng sửa đổi nội quy, quy chế liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động, dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ ở cơ sở; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế đối thoại định kỳ; dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ tức của Công đoàn Công ty” khi tham gia mua cổ phần ưu đãi của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội và cổ phần ưu đãi của Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam GELEX;

3.jpg

Bà Mai Thị Tố Loan – Chủ tịch Công đoàn  phát biểu tại hội nghị.

      Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi và Quỹ cổ phần công đoàn Công ty năm 2019.

4.jpg

Bà Nguyễn Thị Thanh Yến – Giám đốc Tài chính phát biểu tại hội nghị.

      Hội nghị đã thảo luận, lắng nghe bài tham luận  của các bộ phận Kinh doanh, Kỹ thuật, R&D, nhà máy sản xuất động cơ điện HEM, trung tâm dịch vụ sửa chữa HEM cùng với đó, ông Bùi Quang Vinh đã trả lời các ý kiến của Người lao động.

6.jpg

Ông Hà Tiến Lực – Giám đốc Trung tâm DVSC HEM phát biểu tại hội nghị.

5.jpg

Ông Lưu Thanh Thành – Trưởng bộ phận Kỹ thuật Công nghệ, Nhà máy sản xuất Động cơ điện HEM phát biểu tại hội nghị.

7.jpg

Bà Bùi Thị Hòa – Trưởng bộ phận Bán hàng kiêm Vật tư phát biểu tại hội nghị.

      Hội nghị lần này đã thống nhất bầu ra thành viên đại diện người lao động động tham gia đối thoại.

8.jpg

Thành viên ban đối thoại chụp hình cùng ông Bùi Quang Vinh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (thứ 3 từ trái sangvà bà Mai Thị Tố Loan chủ tịch Công đoàn (ngoài cùng bên trái)

Kết thúc Hội nghị ông Nguyễn Trọng Nguyên – Trưởng bộ phận Hành chính, Thư ký Hội nghị đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị và được biểu quyết thông qua.

9.jpg

Ông Nguyễn Trọng Nguyên – Thư ký hội nghị phát biểu tại hội nghị.

Đức Bình

Thiết kế bởi Aptech
 13 Đang online  4.004.221 Tổng lượt xem trang