Miền Bắc

Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari.

 Ðịa chỉ: tổ 24 thị trấn Ðông Anh - Hà nội - Việt Nam
Tel : (+84)-4.38823287 - 38823298 - 38823256 - 38823284 - 38823204 - 38823205

 Fax : (+84) 4 38823291

Email: vihem@vihem.com.vn , kd@vihem.com.vn

Website: http://www.vihem.com.vn. 

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm

Địa chỉ: số 45B Trường Chinh, Hà Nội

Tel: (+84)-4.3869 4047

 

Và các cửa hàng đại lý trên toàn quốc

Thiết kế bởi Aptech-IT
 32 Đang online  2.334.464 Tổng lượt xem trang