Giải trình Công ty liên kết - VIHEM

Trước đây Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari đã góp vốn đầu tư vào hai Công ty con là Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 1 và Công ty con là Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari 2.

 

 

Thiết kế bởi Aptech
 9 Đang online  3.731.995 Tổng lượt xem trang