Động cơ điện, quạt công nghiệp với chương trình tôn vinh 2017

Ngày 16 tháng 6 năm 2017 Cơ quan trung ương của hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

 

Để ghi nhận những thành quả của các doanh nghiệp cũng như tạo thêm hành trang cho các đơn vị trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, và thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Báo Thương hiệu và Công luận phối hợp cùng với các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức Chương trình Biểu dương “Thương hiệu phát triển bền vững - Sản phẩm, Dịch vụ chất lượng cao Việt Nam năm 2017”. Chương trình nhằm biểu dương kịp thời những thương hiệu có sự phát triển bền vững, những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt trong tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân đã được người tiêu dùng tín nhiệm.

DANH SÁCH NHỮNG ĐƠN VỊ ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG 

THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHẤT LƯỢNG CAO VIỆT NAM 2017

                          

 

 

Danh sách những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao Việt Nam được biểu dương 2017

Thiết kế bởi Aptech
 6 Đang online  3.731.889 Tổng lượt xem trang