Điều khoản & Điều kiện

Các Điều Kiện & Điều Khoản 

Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari, tức công ty VIHEM và /hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào của công ty ("VIHEM"), quý vị đồng ý với các điều kiện và điều khoản sau đây: 

Tuyên Bố Từ Chối Bảo hành và Phạm Vi Trách Nhiệm Pháp Lý
Mặc dù đã cố gắng đảm bảo sự chính xác của thông tin trong Trang Web này, VIHEM cung cấp thông tin này “NGUYÊN TRẠNG” và TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO HÀNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, DÙ RÕ RÀNG HAY MẶC ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO HÀNH MẶC ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC TIÊU NÀO ĐÓ. Quý vị chấp nhận rủi ro khi sử dụng Trang Web này, chịu hoàn toàn trách nhiệm với mọi chi phí liên quan tới việc sử dụng Trang Web này, và VIHEM không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, phát sinh hoặc gián tiếp nào do quý vị truy cập, hoặc do sử dụng thông tin hoặc phần mềm mà Trang Web này cung cấp. 


Mọi cam kết và các phần trình bày trong Trang Web này về những sản phẩm hoặc dịch vụ của VIHEM mà quý vị mua hoặc sử dụng tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng về sản phẩm hoặc dịch vụ đó. 


Hơn nữa, đối với những Trang Web không phải của VIHEM mà được tham chiếu trong Trang Web của chúng tôi hoặc có một đường siêu liên kết, VIHEM không bảo đảm về tính chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin trong những Trang Web này và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tài liệu do các bên thứ ba tạo ra hoặc công bố trong những Trang Web này. Ngoài ra, VIHEM không bảo đảm rằng Trang Web này hoặc những Trang Web liên kết khác không có virus hoặc những yếu tố gây hại khác. 

Bản quyền
Bản quyền trong Trang Web này và bản quyền về thông tin hoặc phần mềm trong Trang Web này thuộc về VIHEM hoặc những người cấp phép cho VIHEM. Tất cả các quyền được bảo hộ. Mọi tài liệu được cho phép phải nêu tên người đã cấp phép cho VIHEM được sử dụng tài liệu đó. Thông tin và phần mềm tìm thấy trên Trang Web này không được phép sao, chép, chuyển nhượng, phát tán, lưu trữ, sửa đổi, tải xuống máy tính hoặc khai thác bằng cách khác nhằm mục đích thương mại mà không được VIHEM chấp thuận trước bằng văn bản. Tuy nhiên, có thể sao chép, lưu trữ và tải xuống máy tính nhằm mục đích sử dụng cá nhân mà không cần được VIHEM chấp thuận trước bằng văn bản. Trong mọi trường hợp, không được cung cấp các thông tin và phần mềm này cho các bên thứ ba. 

Thương Hiệu và Bằng Sáng Chế
Mọi thương hiệu, nhãn hàng và logo công ty hiển thị trên Trang Web là tài sản của VIHEM hoặc những người cấp phép cho công ty, không được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được VIHEM chấp thuận trước bằng văn bản. Mọi thương hiệu được cấp phép công bố trên Trang Web này đều nêu tên người đã cấp phép cho VIHEM được sử dụng thương hiệu này. Việc truy cập Trang Web này không có nghĩa là người sử dụng được cấp phép trong phạm vi của bất kỳ bằng sáng chế nào do VIHEM sở hữu hoặc được cấp phép. 

Sửa đổi
VIHEM được quyền sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ lúc nào những nội dung trong Trang Web này. 
Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.693 Tổng lượt xem trang