Thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức Năm 2015 - VIHEM

Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari, Địa chỉ: tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Hà Nội, Mã Cổ phiếu DVH ( niêm yết trên sàn Upcom) thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức

Để xem toàn bộ văn bản và download về hãy nhấn vào 3 mục sau : Thông báoGiấy ủy quyền , chuyển tiền băng chuyển khoản 

Điện thoại: 04 38823256

Để xem toàn bộ văn bản và download về hãy nhấn vào 3 mục sau : Thông báoGiấy ủy quyền , chuyển tiền băng chuyển khoản

 

Thiết kế bởi Aptech
 13 Đang online  3.731.970 Tổng lượt xem trang