Thông báo giao dich cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người liên quan của nội bộ

Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ( VIHEM).

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Mã trứng khoán: DVH.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty CP Thiết bi điện Việt Nam với mục đích: Đầu tư.

Thiết kế bởi Aptech
 11 Đang online  2.797.595 Tổng lượt xem trang