Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 24 Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mã chứng khoán: DVH

Ngày chốt danh sách sở hữu: 02/03/2016

STT

Tên cá nhân/tổ chức

(người đại diện)

Phân loại cổ đông

Số Đăng ký kinh doanh

ngày cấp

Số lượng CP nắm giữ

Tỷ lệ CP nắm giữ (%)

Ghi chú

Cổ đông nhà nước

Cổ đông lớn

1

Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam

(Người đại diện: ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng giám đốc)

 

X

0100100512

01/12/2010

1.490.700

34,27%

 

 

 
Thiết kế bởi Aptech
 8 Đang online  4.004.244 Tổng lượt xem trang