Công bố tin Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty VIHEM 2018

Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari. Mã chứng khoán DVH, công bố tin: HĐQT Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ra quyết định số 21/VH-HĐQT ngày 12/4/2018 về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty có thời hạn với Ông Ngô Thế Giang - Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính Công ty. Ông Ngô Thế Giang có hiệu lực từ ngày ký 12/4/2018. Người công bố thông tin NGÔ THẾ GIANG

Nấn vào đây để xem hoặc download toàn văn bản

Thiết kế bởi Aptech
 7 Đang online  4.004.303 Tổng lượt xem trang