Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên và toàn bộ tài liệu phục vụ cho Đại hội Năm 2018

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán :DVH,  

Để xem hoặc download toàn văn hãy nhấn vào đây để xem

http://vihem.com.vn/quan-he-co-dong-cn324/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-cong-va-tai-lieu-nam-2018-n87616.html

Thiết kế bởi Aptech
 9 Đang online  3.715.852 Tổng lượt xem trang