Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM )

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Tổ 24 thị trấn Đông Anh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội

Mã chứng khoán :DVH, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 nhấn vào đây để xem

 

Để xem hoặc download toàn văn bản báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty VIHEM hãy nhấn vào đây để xem

http://vihem.com.vn/quan-he-co-dong-cn324/bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-vihem-nam-2017-n77841.html

Thiết kế bởi Aptech
 5 Đang online  3.834.690 Tổng lượt xem trang