Báo cáo Tài chính quý III Năm 2015 - VIHEM

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 38823287/38823256; Fax: 04 38823291; Email: phongtcvihem@gmail.com

Vốn điều lệ: 43.500.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: DVH

Chuyên chế tạo động cơ điện

Nhấn vào đây để xem vào download toàn bộ bản báo cáo

Thiết kế bởi Aptech
 26 Đang online  2.448.171 Tổng lượt xem trang