Notice: Undefined index: SUM(hits) in /home/vihemcongt/domains/vihem.com.vn/public_html/apt-home/model/module/visitor_counter.php on line 23 Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng/năm 2015

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 38823287/38823256; Fax: 04 38823291; Email: vihem@vihem.com.vn

Vốn điều lệ: 43.500.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: DVH

 

 

  

Thiết kế bởi Aptech
 4 Đang online  3.715.996 Tổng lượt xem trang