Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 - Công ty VIHEM

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM).

Địa chỉ: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Vốn điều lệ 43.500.000.000VNĐ.

Mã chứng khoán: DVH 

Nhấn vào đây để download toàn bộ văn bản báo cáo

 

Thiết kế bởi Aptech
 10 Đang online  4.004.200 Tổng lượt xem trang