Báo cáo thường niên - VIHEM 2016

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo thường niên với tổng số 4.350.000 cổ phần phổ thông (mã chứng khoán: DVH) Công ty tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất cũng như đầu tư máy móc trang thiết bị cho sản phẩm và phát triển sản phầm.

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn ban bản báo cáo

Thiết kế bởi Aptech
 12 Đang online  4.004.410 Tổng lượt xem trang