Báo cáo Tài chính quý III Năm 2015 - VIHEM

Tên công ty đại chúng: Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 04 38823287/38823256; Fax: 04 38823291; Email: phongtcvihem@gmail.com

Vốn điều lệ: 43.500.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: DVH

Chuyên chế tạo động cơ điện

Nhấn vào đây để xem vào download toàn bộ bản báo cáo

Thiết kế bởi Aptech
 3 Đang online  3.834.631 Tổng lượt xem trang