Báo cáo tài chính vihem

Báo cáo tài chính Quí I Năm 2015 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM)

Báo cáo tài chính Quí I Năm 2015 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM)

Nhấn vào đây để xem và download toàn văn bản báo cáo..
Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty VIHEM năm 2014

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty VIHEM năm 2014

Nhấn vào đây để xem và download toàn bộ văn bản..
Báo cáo tài chính năm 2014

Báo cáo tài chính năm 2014

Nhấn vào đây để xem và download toàn bộ văn bản..
Báo cáo quyết toán Công ty VIHEM Quý II năm 2014

Báo cáo quyết toán Công ty VIHEM Quý II năm 2014

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari ( VIHEM)  báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2014 Nhấn vào đây để xem toàn bộ       ... . . ...
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013

Ngày đăng: 18/03/2014 Thuộc danh mục : Báo cáo tài chính định kỳ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2013 Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari báo cáo tài ..
Báo cáo tài chính VIHEM tóm tắt năm 2012

Báo cáo tài chính VIHEM tóm tắt năm 2012

Nhấn vào bản BÁO CÁO TÀI CHÍNH VIHEM TÓM TẮT để xem và download Tiền và các khoản tương đương tiền            6.348.613.233     10.685.562.170 L..
Công bố báo cáo tài chính công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. 2012 (VIHEM)

Công bố báo cáo tài chính công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari. 2012 (VIHEM)

Qua 1 năm lao động và sản xuất, chế tạo và sửa chữa các thiết bị điện, máy điện, động cơ điện, quạt công nghiệp, máy phát điện cùng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh khác, công ty đã hoàn thành và phát triển trong khá nhiều lĩnh vực,để đạt được tổng kết cuối năm và đưa ra báo cáo sau:Báo cáo tài c..
Hiển thị 21 đến 28 trong 28 (2 Trang)
Thiết kế bởi Aptech-IT
 12 Đang online  1.479.499 Tổng lượt xem trang