Báo cáo quyết toán Quý II năm 2016 - VIHEM

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM).

Địa chỉ: Tổ 24 thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Vốn điều lệ 43.500.000.000VNĐ.

Mã chứng khoán: DVH 

Báo cáo quyết toán Quý II năm 2016

Nhấn vào đây để download  toàn bộ văn bản báo cáo

Thiết kế bởi Aptech
 12 Đang online  3.732.126 Tổng lượt xem trang