Báo cáo quyết toán Quý I năm 2016 - VIHEM

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari tiền thân là Nhà máy Động cơ điện Việt Nam - Hungari được đổi từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari theo Quyết định số 3216/QĐ-BCN ngày 13/11/2006 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH thành Công ty CP. Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100101925 ngày 22/1/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Nhấn vào đây để xem hoặc download toàn bộ bản báo cáo

  

Thiết kế bởi Aptech
 14 Đang online  4.004.419 Tổng lượt xem trang