Báo cáo quản trị và báo cáo thường niên Công ty VIHEM

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Trong năm 2014, Ban kiểm soát có sự thay đổi nhân sự, Ông Lê Xuân Ngyên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bầu, thay thế Ông Lê Hoàn Nam. ..
Báo cáo tình hình quản trị Công ty VIHEM năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty VIHEM năm 2014

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari Tổ 53 thị trấn Đông Anh, Hà Nội - Điện thoại: 04 38823256 - Fax: 04 38823291 - Email: vihem@vihem.co..
Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2014) VIHEM

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (năm 2014) VIHEM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari  Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầ..
Báo cáo tình hình quản trị Công ty VIHEM 6 tháng 2014

Báo cáo tình hình quản trị Công ty VIHEM 6 tháng 2014

Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari (VIHEM) - Hội đồng quản trị Công ty báo cáo 6 tháng đầu năm 2014 Nhấn vào đây để xem toàn bộ ..
Báo cáo thường niên của hội đồng Quản trị Năm 2011 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Báo cáo thường niên của hội đồng Quản trị Năm 2011 Công ty CP Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

TỔNG CÔNG TY CP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN       VIỆTNAM-HUNGA..
Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012

Ban Kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp nhằm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy  định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệTổchức và hoạt  độ..
Hiển thị 16 đến 23 trong 23 (2 Trang)
Thiết kế bởi Aptech
 14 Đang online  2.443.555 Tổng lượt xem trang