Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - VIHEM (DVH)

Công ty Cổ phần chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Phát triển và kinh doanh các ngành nghề dịch vụ chính sau:

- Thiết kế, chế tạo động cơ điện, motor điện, máy phát điện các loại;

- Sản xuất động cơ điện, sửa chữa động cơ điện, sửa chữa thiết bị điện, bán buôn, bán lẻ các loại máy móc, thiết bị kỹ thuật điện, cơ khí dùng trong công nghiệp và dân dụng;

- Thi công, lắp đặt các công trình thiết bị điện thế đến 35kV;

- Buôn bán vật tư, thiết bị, phụ tùng thiết bị kỹ thuật điện, cơ kim khí, và chuyển giao công nghệ chế tạo máy điện

- Kinh  doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

.....

Công bố thông tin thay đổi số lượng Cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành với mã chứng khoán DVH

Thiết kế bởi Aptech
 17 Đang online  676.866 Tổng lượt xem trang